Aktualności


Inbank na Kongresie Ryzyka Bankowego

15 listopada w Warszawie odbył się XII Kongres Ryzyka Bankowego - coroczne spotka¬nie finan¬si¬stów i bankow¬ców poświę¬co¬ne nowym wyzwa¬niom w zarzą¬dza¬niu ryzy¬kiem w sekto¬rze banko¬wym.

Jeden z paneli dyskusyjnych, w którym wziął udział Dyrektor Generalny Inbank Maciej Pieczkowski, nosił tytuł “Bank przyszłości – Machine Learning, artificial intelligence, robo-advisors”. Poruszono w nim m.in. temat tzw. botów, czyli programów wykonujących określone czynności w zastępstwie ludzi. Eksperci oceniali kiedy i w jakim stopniu ta technologia zagości na polskim rynku.

Zdaniem Dyrektora Generalnego Inbank jest to kwestia najbliższego roku.

“Wywodząc się z rynku estońskiego, najbardziej zdigitalizowanego rynku UE, mamy zupełnie inne wyzwania (…) musimy odpowiedzieć na potrzeby klienta, który na co dzień styka się z rozwiązaniami zaawansowanymi technologicznie” - zauważył Maciej Pieczkowski.