Aktualności


Inbank umacnia pozycję lidera w oprocentowaniu lokat.

Podnieśliśmy oprocentowanie lokat na okres 6 i 12 miesięcy. Wynosi ono w skali roku 2,65% dla 6 m-cy i 2,85% dla 12 m-cy. Oprocentowanie lokaty 24-miesięcznej i 36 miesięcznej pozostało bez zmian i wynosi odpowiednio 3,0% i 3,15% w skali roku.

Oferujemy aktualnie najwyższe na rynku stawki oprocentowania lokat terminowych bez konieczności spełniania dodatkowych warunków (np. posiadanie konta bankowego) ani wykluczeń (tylko dla nowych Klientów lub nowych środków).

Stawki obowiązują dla nowych lokat. Oprocentowanie na dotychczasowym portfelu nie ulega zmianie. Zmianie nie uległy pozostałe warunki terminowych lokat w Inbank. Depozyty mogą być zakładane w kwotach minimum 5 tys. zł, a maksimum 50 tys. zł. Pojedynczy Klient może ulokować w Inbank na wszystkich lokatach maksymalnie 400 tys. zł.

Osobom chcącym założyć lokatę terminową nie są stawiane żadne dodatkowe wymagania. Nie muszą korzystać z powiązanych produktów bankowych, a każdy Klient, zarówno nowy, jak i mający już swoją historię w Inbank, otrzymuje te same warunki. Niezmienna pozostaje gwarancja bezpieczeństwa lokat – lokaty pojedynczego Klienta zabezpiecza do równowartości 100 tys. euro (tj. ok 430 tys. zł) Tagatisfond - Bankowy Fundusz Gwarancyjny w Estonii.