Aktualności


Zmiany w ofercie lokat Inbank

Rynek lokat jest dynamiczny i stawki oprocentowania w skali roku zmieniają się w reakcji na sytuację na rynku. W kwietniu wiele banków zdecydowało o ich obniżeniu. Także Inbank zmniejszył oprocentowanie lokat na najkrótsze okresy. Mimo korekty, nasza lokata standardowa 12 miesięcy utrzymuje pozycję lidera, wśród lokat bez dodatkowych warunków. Warunki nowej lokaty Stawki, które obowiązują od 18 kwietnia br. zakładają oprocentowanie na poziomie 2,00% dla lokaty na 6 miesięcy oraz 2,20% w ofercie rocznej. Oprocentowanie dla pozostałych okresów, czyli 24 i 36 miesięcy, pozostały niezmiennie na poziomie odpowiednio 2,80% i 3,00%. Tym samym Inbank jest na czele lokat zakładanych na takie okresy. Według najnowszego zestawienia serwisu Bankier.pl Inbank pozostaje liderem lokat na 12 miesięcy (w rankingu brano pod uwagę lokaty na 10 000 zł bez dodatkowych warunków).
Obecnie maksymalna kwota jaką można ulokować na lokacie Inbank to 20.000zł. Kwota minimalna nie uległa zmianie i pozostaje na poziomie 5.000zł. Podjęto także decyzję o zmianie salda na wszystkich lokatach jednego klienta. Obecnie może być to maksymalnie 50.00zł, a nie jak dotychczas 100.000zł. Gwarancja depozytu na lokacie Zmiany w oprocentowaniu nie zmieniły nic w kwestii gwarancji depozytów. Finanse na lokacie zabezpieczone są przez estoński fundusz gwarancyjny Tagatisfond, będący odpowiednikiem polskiego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Depozyty klientów gwarantowane są do wysokości 100 tys. euro przypadającej na jednego Klienta.