Aktualności


Zmiany w ofercie lokat

Z dniem 20 lipca 2017 wprowadzono zmiany w ofercie depozytowej Inbank Polska. Klienci będą mogli skorzystać z wyższego oprocentowania lokat oraz zwiększonych maksymalnych limitów. Według nowych zasad, podniesiono oprocentowanie dla najkrótszych okresów lokat. Odpowiednio wynosi ono 2,4% dla 6 m-cy i 2,6% dla 12 m-cy. Oprocentowanie dla pozostałych okresów nie uległo zmianie i pozostaje na poziomie: 2,8% dla 24 m-cy oraz 3,0% dla 36 m-cy. Wprowadzone stawki odnoszą się tylko do lokat założonych po 20 lipca. Oprocentowanie na dotychczasowym portfelu nie ulega zmianie. Do 50 tys. zł. wzrósł także limit maksymalnej kwoty pojedynczej lokaty. Kwota minimalna nie uległa zmianie i pozostaje na poziomie 5000 zł. Według nowych zasad maksymalny limit wszystkich lokat na jednego klienta wynosi aż 200 tys. zł Lokaty są jednym ze sztandarowych produktów w ofercie Inbank. Można założyć je w 100% online. Co istotne, nie są przy tym stawiane żadne dodatkowe wymagania, np. konieczność skorzystania z powiązanych produktów bankowych, posiadania konta lub statusu klienta korzystającego z oferty Inbank po raz pierwszy. Lokatę w Inbank zakłada się w 100% przez internet. Klient online podpisuje umowę, a na koniec zasila depozyt przelewem. Wprowadzone modyfikacje nie zmieniły nic w kwestii gwarancji depozytów. Finanse na lokacie zabezpieczone są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w Estonii Tagatisfond. Jest to odpowiednik polskiego funduszu gwarancyjnego. Depozyty klientów gwarantowane są do wysokości 100 tys. euro, przypadającej na jednego Klienta.