Lokata w Inbank to dobre miejsce dla Twoich oszczędności

Aktualna oferta lokat bankowych

Lokata standardowa na: Oprocentowanie w skali roku
1 miesiąc 1,00%
3 miesiące 1,20%
6 miesięcy 1,40%
12 miesięcy 1,60%
24 miesiące 1,60%
36 miesięcy 1,60%
48 miesięcy 1,65%
60 miesięcy 1,70%

Obowiązuje od 23.09.2021

WAŻNE: Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu. Zerwanie lokaty przed terminem wiąże się z utratą całych odsetek.

Taryfa opłat i prowizji dla lokat znajduje się tutaj

Tabela oprocentowania terminowych lokat oszczędnościowych znajduje się tutaj

Limity kwotowe dla lokat

Minimalna wartość pojedynczej lokaty 5.000 zł
Maksymalna wartość pojedynczej lokaty 50.000 zł
Maksymalna łączna wartość lokat od pojedynczego klienta 400.000 zł

Bezpieczeństwo lokat

Depozyty założone w Inbank gwarantowane są przez estoński fundusz gwarancyjny Tagatisfond. Fundusz ten jest odpowiednikiem polskiego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i utworzony został na podstawie tych samych wytycznych Parlamentu Europejskiego i Rady z dyrektywy 2014/59/UE z 15 maja 2014 roku. Gwarancją objęte są depozyty wraz z odsetkami do pełnej wysokości, maksymalnie do 100.000 euro w stosunku do pojedynczego deponenta. Szczegóły systemu gwarantowania depozytów założonych w Inbank dostępne są w Arkuszu Informacyjnym Deponenta.