Częste pytania

Szybka pożyczka przeznaczona jest do sfinansowania nieprzewidzianych wydatków, np. drobnej naprawy samochodu, ale środki z pożyczki możesz przeznaczyć na dowolny cel. Pożyczamy do 4 tys. zł na maksymalnie 4 miesiące. Kwotę pożyczki spłacisz jednorazowo na koniec okresu.

Warunkiem udzielenia pożyczki jest nasza pozytywna ocena Twojej zdolności kredytowej. W tym celu potrzebujemy zrozumieć jakie jest Twoje podstawowe źródło utrzymania, jak stabilny jest ten dochód w czasie i ile wynosi. Dlatego by to ocenić możemy Cię poprosić na etapie wnioskowania o pożyczkę o przekazanie nam dokumentów potwierdzających Twój dochód. Dokumentem takim jest np. wyciąg z Twojego konta, na który wpływa Twój dochód. Akceptowane przez nas dokumenty możesz sprawdzić tutaj.

Nie. W Inbank, umowę pożyczki zawierasz indywidualnie.

Nie. W Inbank, umowę pożyczki zawierasz indywidualnie.

Najprawdopodobniej z powodu braku zgodności danych osobowych. Warunkiem zaakceptowania przez nas Twojego przelewu jest pełna zgodność danych nadawcy jakie widnieją w otrzymanym przez nas przelewie z Twoimi danymi jako osoby wnioskującej o pożyczkę. Dane jakie porównujemy to: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, kod, miasto. Spróbuj zawnioskować o produkt raz jeszcze wpisując odpowiednie dane osobowe i adresowe, sprawdzając wcześniej czy odpowiadają danym w banku, z którego robisz przelew.

Kwotę pożyczki spłacisz jednorazowo, na koniec okresu pożyczki. W tym celu zrób przelew na poniższy rachunek bankowy:

Beneficjent AS Inbank SA Oddział w Polsce
Bank BZ WBK
Numer rachunku 18 1090 1056 0000 0001 3404 4700

WAŻNE: Robiąc przelew upewnij się proszę, by w polu tytułem zawsze podawać Twój indywidualny numer umowy pożyczki.

Jeżeli chcesz spłacić pożyczkę przed terminem, przelej środki na poniższy rachunek bankowy:

Beneficjent AS Inbank SA Oddział w Polsce
Bank BZ WBK
Numer rachunku 19 1090 1056 0000 0001 3404 4682

WAŻNE: Robiąc przelew upewnij się proszę, by w polu tytułem zawsze podawać Twój indywidualny numer umowy pożyczki.