Aktualności


Inbank na X Insurance Forum

Insurance Forum to cykliczne wydarzenie zrzeszające najważniejsze osobistości branży ubezpieczeniowej, podczas którego poruszane są kluczowe zagadnienia dotyczące przyszłości oraz nowych rozwiązań technologicznych dla tego sektora. Tegoroczna edycja odbywa się w ramach jesiennego Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń 2017.

Jan Andresoo był jednym z ekspertów zabierających głos w dyskusji panelowej dotyczącej polskiego rynku ubezpieczeniowego, jako miejsca budowania centrum innowacyjności. W debacie omawiano m.in. obecną sytuację oraz potencjał rynku. Zastanawiano się również jak wspierać innowacyjność, a także na jakie rozwiązania branża jest gotowa.