Aktualności


Inbank wykorzystuje najnowszą technologię SimplySign

Technologia SimplySign jest to podpis elektroniczny w chmurze, który gwarantuje najwyższy poziom ochrony transakcji dokonywanych on-line. Działa na tej zasadzie, że dokumenty w postaci elektronicznej opatrywane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w pełni uznawanym w prawodawstwie Unii Europejskiej.

Poprzez zintegrowanie usługi z systemem informatycznym Banku, Klienci mają zapewnioną sprawność technologiczną i najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Partnerem Banku jest firma Asseco Data Systems, która świadczy usługę podpisu dla pracowników Banku.