Aktualności


Komunikat Związku Banków Polskich

19 maja 2020 r. zakończyły się prace nad „Stanowiskiem banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego”. Stanowisko, które wypracowały banki-członkowie Związku Banków Polskich jest moratorium pozaustawowym w rozumieniu wytycznych EBA (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, które banki stosują w związku z kryzysem wywołanym COVID-19, oraz zostało przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego notyfikowane do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

Pełna treść komunikatu dostępna tutaj.

Pełna treść zasad Moratorium dostępna tutaj.