Aktualności


Zmiana stawek oprocentowania nominalnego kredytów oraz odsetek za opóźnienie

Zmiana stawek oprocentowania nominalnego kredytów oraz odsetek za opóźnienie 27.03.2020

Decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 08-04-2020 r. od dnia 09-04-2020 poziom stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego uległ obniżeniu o 0.5 punktu procentowego i wynosi obecnie 0.5 punkt procentowy.

W związku z tym, stosownie do zapisów art. 359 § 2(1) Kodeksu Cywilnego AS Inbank, działający w Polsce poprzez AS Inbank S.A. - Oddział w Polsce, obniżył, od dnia 09-04-2020 r., maksymalną stawkę oprocentowania nominalnego kredytów do poziomu 7.85% w skali roku.

Ponadto informujemy, że od 09-04-2020 r., w związku z obniżeniem poziomu stopy referencyjnej, wysokość odsetek za opóźnienie uległa obniżeniu do poziomu 12.00% w skali roku.