Aktualności


Zmiana stawek oprocentowania nominalnego kredytów oraz odsetek za opóźnienie

Zmiana stawek oprocentowania nominalnego kredytów oraz odsetek za opóźnienie

Decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28-05-2020 r. od dnia 29-05-2020 poziom stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego uległ obniżeniu o 0.4 punktu procentowego i wynosi obecnie 0.1% w skali roku.

W związku z tym, stosownie do zapisów art. 359 § 2(1) Kodeksu Cywilnego AS Inbank, działający w Polsce poprzez AS Inbank S.A. - Oddział w Polsce, obniżył, od dnia 29-05-2020 r., maksymalną stawkę oprocentowania nominalnego kredytów do poziomu 7.08% w skali roku.

Ponadto informujemy, że od 29-05-2020 r., w związku z obniżeniem poziomu stopy referencyjnej, wysokość odsetek za opóźnienie uległa obniżeniu do poziomu 11.20% w skali roku.