Dokumenty produktowe

Poniżej znajdziesz wzory ważnych dokumentów.

Regulaminy
pobierz obowiązuje od
Regulamin bankowości elektronicznej pdf 15.03.2017
Formularze informacyjne
pobierz obowiązuje od
Arkusz informacyjny dla deponentów pdf 15.03.2017
Tabele opłat i prowizji
pobierz obowiązuje od
Tabela opłat i prowizji dla kredytów i pożyczek pdf 15.03.2017
Tabela opłat i prowizji dla lokat pdf 15.03.2017
Tabela oprocentowania terminowych lokat oszczędnościowych
pobierz obowiązuje od
Tabela oprocentowania terminowych lokat oszczędnościowych pdf 15.03.2017