Dokumenty produktowe

Poniżej znajdziesz wzory ważnych dokumentów.

Regulaminy
pobierz obowiązuje od
Regulamin bankowości elektronicznej pdf 15.03.2017
Formularze informacyjne
pobierz obowiązuje od
Arkusz informacyjny dla deponentów pdf 15.03.2017
Tabele opłat i prowizji
pobierz obowiązuje od
Tabela opłat i prowizji dla kredytów i pożyczek pdf 15.03.2017
Tabela opłat i prowizji dla lokat pdf 15.03.2017
Tabela oprocentowania terminowych lokat oszczędnościowych
pobierz obowiązuje od
Tabela oprocentowania terminowych lokat oszczędnościowych pdf 03.10.2017
Oświadczenia
pobierz obowiązuje od
Oświadczenie CRS pdf 01.05.2017
Oświadczenie FATCA pdf 01.05.2017