Ważne dokumenty

Poniżej znajdziesz wzory ważnych dokumentów.

Regulaminy
pobierz obowiązuje od
Regulamin bankowości elektronicznej pdf 25.05.2018
Formularze informacyjne
pobierz obowiązuje od
Arkusz informacyjny dla deponentów pdf 15.03.2017
Dokumentacja Lokat Terminowych
pobierz obowiązuje od
Tabela oprocentowania terminowych lokat oszczędnościowych pdf 08.09.2020
Pełnomocnictwo pdf 17.06.2019
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci pdf 17.06.2019
Oświadczenia
pobierz obowiązuje od
Oświadczenie CRS pdf 01.05.2017
Oświadczenie FATCA pdf 01.05.2017
Dokumentacja Ubezpieczeniowa
pobierz obowiązuje od
Dokumentacja "Konkretna Ochrona" pdf 30.05.2018
Zasady przetwarzania danych osobowych
pobierz obowiązuje od
Zasady przetwarzania danych osobowych pdf 04.05.2019
Prawa osób których dane dotyczą pdf 10.08.2020
Informacja o instrumentach pomocowych oferowanych przez Inbank w przypadku problemów ze spłatą zobowiązań
pobierz obowiązuje od
Wniosek o odroczenie spłaty kredytu pdf 24.06.2020
Wniosek o restrukturyzację kredytu pdf 24.06.2020
Wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytu pdf 24.06.2020
Informacja o instrumentach pomocowych pdf 24.06.2020